• Retournering
De wet verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 7 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de koper of degene namens de koper goederen in ontvangst neemt en bedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan.
Alle door u bestelde producten kunnen dan ook zonder kosten aan ons geretourneerd worden, binnen bovengestelde termijn, na ontvangst.
Door u teveel bestelde rollen kunnen niet retour. (Voorbeeld: u heeft 4 rollen bestelt en u wilt 1 overgebleven rol behang retourneren). En ook fotobehang kan niet retour.
U kunt alleen producten retourneren die onbeschadigd en ongeopend zijn.
Het volledige door u betaalde factuurbedrag, inc. de kosten voor verzending, worden binnen 30 dagen aan u terugbetaald. De kosten voor retour verzending zijn voor uw eigen rekening.


• Aflevering
De goederen worden geleverd af magazijn. De produkten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden.
Er is een strenge controle op het aantal te versturen rollen. Deze controle wordt persoonlijk ondertekend op de meegeleverde pakbon. Bovendien vindt er controle plaats d.m.v. gewicht weging door TNT.
Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de produkten te willen verzekeren dan worden de producten verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.

• Oplevering
De door ons vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot vergoeding verplicht nog heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

• Betaling
Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening.

• Reclame
1.Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten. In geval van behang en randen dienen behangetiketten bijgevoegd te worden.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het produkt geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt zijn als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden.

Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende produktiepartijen (kleurbaden) en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.

Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van behangrollen en randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.


2.Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2018 BEHANG4KIDZ - Hip kinderbehang | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel